جدیدترین اپیزود

قرار بود نماد سلطنت باشه اما شد نماد سیاست‌ حکومت انقلابی.

از کجا گوش کنیم؟